Hankkeen taustat

Hankkeen taustat

On herännyt ajatus, että hyötyisikö suomen pelaajayhteisöt ja sitä kautta peliharrastajat paremmasta keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Suomen roolipeliseura ry:n projekti (suunnitelma nimellä) “Verkostoitumishanke” selvittää, onko idealla pohjaa ja mihin toimijoiden välinen parempi verkostoituminen voisi meidät tuoda pelitoiminnan parissa.

Se kaikki alkoi, kun yksi opiskelija huiputettiin tekemään vuonna 2016 ammattikorkea tutkimuksellinen opinnäytetyö: Rooli- ja lautapelitoimijoiden järjestäytyneisyys ja tarpeet, jossa pyrittiin tuomaan esiin, mitä kehitettävää kyseisten alojen toimijoilla on mielessä.

Monia asioita kehittämisen paikkoja tuli työssä esille:

  • Toimijoita ja aktiiveita on yhteisöissä vähän ja monet alkavat väsyä mutta pelkäävät toiminnan kaatumista
  • Toivotaan uusia ihmisiä mukaan harrastukseen ja toimintaan
  • Harrastajat ja toimijat alkavat vanheta fyysisesti ja nuoria kaivataan toimintaan
  • Harrastus on pirstaloitunutta eikä toimijoiden välillä ole näkyvää vuorovaikutusta
  • Virallinen järjestäytyneisyys (rekisteröity yhdistys) on haastavaa

Myös vahvuuksia nousi pienemmissä määrin yhteisöissä esille:

  • Erityisiä voimavaroja ja osaamista
  • Yhteisön rakenne on kehittynyt ehkäisemään jääräytymistä ja vaihtuvuus aktiiveissa on hyvällä tasolla

Ylipäätään koko lauta- ja roolipeli toimijoiden tilaa on äärimmäisen vaikeaa tarkastella ilman keskustoimijaa jollle nämä yhteisöt kommunikoisivat eikä tästä tutkimuksesta voi vetää kiveen hakattavia johtopäätöksiä. Mutta suuntaa antavina näitä kysymyksiä on pystytty esittämään eri toimijoille ja edellä mainittuja ongelmia tunnistetaan tasaiseen tahtiin. Mutta siinä missä ongelmia tunnistetaan, niin harvassa myös tunnistetaan vahvuuksia, joita tutkimuksessa tavattiin.  Näistä havainnoista on voimistunut idea siitä, että järjestäytynyt ja keskustoiminen verkostoituminen voisi tuoda paljon kehitystä järjestäytyneeseen toimintaan.

Suomen roolipeliseura ry