Roolipelikirjasto

Roolipelikirjasto

Useita toimintoja yhdistävää www.forgeandillusion.net -sivustoa ollaan parhaillaan siirtämässä yhdistyksen palvelimelle ja samalla myös domain vaihdetaan uuteen. Palvelu jatkuu aluksi olemassa olevalla teknologialla. Migraatioprojektin jälkeen aloitamme uuden projektin, jonka tavoite on päivittää alkuperäinen koodi ja lopulta myös uudelleenbrändätä palvelu. Tavoitteena tässä projektissa on rakentaa ja ylläpitää helppo julkaisukanava virtuaalisille roolipelikirjoille ja skenarioille. Kunnianhimoisempi tulevaisuuden haave on perustaa myös fyysinen roolipelikirjasto, josta pelejä saisi lainata tarpeen mukaan.